Indien de overledene al dan niet actief was:

 • Werkgever
 • Vakbond
 • Fonds voor arbeidsongevallen
 • Fonds voor beroepsziekten
 • Boekhouder, accountant
 • Sociale verzekeringsmaatschappij
Financiële instellingen
Verzekeringsmaatschappijen:
 • Levensverzekering
 • Schuldsaldoverzekering
 • Autoverzekering
 • Hospitalisatieverzekering
 • Brandverzekering
 • Familiale polis
 • Uitvaardverzekering

Verhuurder/huurders

Pensioendienst (rijksdienst voor persioenen, overheidspensioenen,…)
Dienst Inschrijvingen Voertuigen
Afsluiten of overzetten van nutsvoorzieiningen (water, gas, electriciteit, tv, internet,…)
Abonnementen van magazines, kranten enz. opzeggen of overzetten
Vereningingen op de hoogte stellen van het overlijden
2. Informatie en bijstand betreffende het vrijgeven van tegoeden op rekening
(Erfrechtverklaring, akte van erfopvolging, attest van erfopvolging,…)
3. Informatie en bijstand betreffende de zuivere aanvaarding, aanvaarding onder voorrecht van
   boedelbeschrijving en verwerping van nalatenschappen
4. Bijstand en informatie betreffende de aangifte van nalatenschappen
(Voor wie?, Hoe?, Waar?, Aangiftetermijn?, Vermeldingen?, Sancties?)
5. Bijstand en informatie betreffende successierechten
(Wie betaalt deze?, Wanneer?, Waarop zijn ze verschuldigd?, Hoe worden ze berekend?, Welke belastingvermindereringen?)
6. Informatie betreffende terugbetalingen en verminderingen
(Begrafenisvergoeding bij het ziekenfonds, terugbetaling abonnementen, vergoedingen in het kader van bepaalde pensioenstelsels, vergoedingen in het kader van hospitalisatieverzekeringen, verhoogde kinderbijslag (wezenuitkering) kapitaaluitkering bij levensverzekeringen, vergoedingen in het kader van uitvaartverzekeringen.)

Voor meer informatie neem contact op met ons kantoor: 015/28.60.40

Comments are closed.