WAARDERING
Bepaling van een “zo hoog mogelijke realistische verkoopprijs” (eventueel met  Vergelijkende Markt Studie)

PUBLICITEIT

  • Diverse professionele foto’s van interieur en exterieur
  • Plaatsing ERA gevelbord / ERA tuinpaal
  • Opmaak van een gedetailleerde plaatsbeschrijving
  • Wereldwijde aanbieding via Internet: www.era.be en andere populaire websites
  • Verzorgde etalageaffiche met meerdere foto’s en beschrijving
  • Documentatie met foto’s en beschrijving voor kandidaat-kopers
  • Kandidaat-kopers informeren op kantoor en via e-mail en telefoon
  • Informeren van potentiële kandidaten uit het ERA zoekerbestand woonwenstoets / zoekerlijst
  • ERA Omwonendenmailing huis-aan-huis bedeling van een postkaart
  • Publiciteit in week- en maandbladen, afhankelijk van de regio en type woning
  • ERA Pandenflyer
  • ERA Virtual Tour op de website met film, fotogalerij en plannen (afh. type woning)

  SAMENWERKING MET DE ANDERE ERKENDE ERA MAKELAARS waardoor uw woning ook aan hun klanten over gans België wordt voorgesteld ZOEKERBESTAND – WOONWENSTOETS de kandidaat-kopers van alle ERA kantoren die hun woonwensen hebben doorgegeven worden als eerste op de hoogte gebracht indien uw eigendom voor hen in aanmerking komt.

  OPSTELLEN VAN EEN VOLLEDIG TECHNISCH KOOPDOSSIER

  • Aanvraag kadastraal plan en legger, ev. legger verlaagd registratierecht
  • Aanvraag Bodemattest
  • Aanvraag stedenbouwkundig uittreksel VCRO
  • Nakijken voorkooprechten, erfdienstbaarheden, huurcontracten,…
  • Eventueel PID, as-built attest, verplichte info mede-eigendom
  • Begeleiding bij aanvraag keuringsattest elektriciteit,…
  • Eventueel opmaak van een Energieprestatiecertificaat
  • Enz.

  BEGELEIDE PLAATSBEZOEKEN DOOR GESPECIALISEERD PERSONEEL ADVIESFUNCTIE AANGAANDE EEN BREDE WAAIER VAN ONROEREND GOED FACETTEN

  • Verkoop en Aankoop onroerend goed
  • Opmetingen en Verkavelingen
  • Stedenbouw
  • Projectontwikkeling van verkavelingen
  • Nalatenschappen en aangiftes
  • Onderhandelingen met huurders en pachters conform de huur- en pachtwetgeving
  • Nazorgconsulent (bij overlijden)
  • Enz.

  BEMIDDELING BIJ VERKOOP / ONDERHANDELINGEN MET VERKOPENDE EIGENAAR EN KANDIDAAT-KOPER

  OPSTELLEN VERKOOPOVEREENKOMST

  CONTACTEREN EN INFORMEREN VAN DE AANGESTELDE NOTARIS(SEN) TOT EN MET HET VERLIJDEN VAN DE AKTE

Comments are closed.